ČeskoSlovenská scéna přišla s podporou MK ČR s mimořádným literárním projektem pro mladé tvůrce: CS: ContactS, ContextS. Vzhledem k tomu, že těsně po jeho rozběhnutí v březnu propukla  pandemie Covid-19, museli organizátoři přesunout velkou většinu akcií  do druhého pololetí 2020, pouze 9. 1. 2020 se uskutečnil večer s Katarínou Džunkovou, mnohonásobnou vítězkou mnoha soutěží. 

Mezi českou a slovenskou literaturou jsou čilé kontakty, obě tvoří, jak to nazývá literární teorie, společný kontext. To platí ovšem zejména pro starší a střední generaci tvůrců. U nejmladší generace se můžou tyto vazby pomalu vytrácet, a to i společně s jazykovými kompetencemi, s pasivním bilingvizmem zejména u nejmladší generace české mládeže v západní části republiky (situace na Moravě je vzhledem ke geografické blízkosti i dalším faktorům příznivější). Projekt se proto zaměřuje formou literárních večerů na nejmladší generaci tvůrců, kromě jiného na vítěze literárních soutěží. Proto ty klíčové pojmy, kontakty a kontexty uvádíme v názvu provokativně v globalizované podobě, jak to odpovídá životnímu rámci (ne nevyhnutně jejich postojům) nejmladších tvůrců, ovšem s vyznačením toho společného C-S v každém slově, tedy CS: ContactS, ContextS.

 
Personální zabezpečení je založeno na spolupráci s Katedrou středoevropských studií FF UK v Praze (její slovakistickou sekcí – doc. M. Nábělková, J. Pátková, M. Sloboda a jejich doktorandi a pregraduální studenti), se slovakistikou na MU v Brně (prof. I. Svoboda a studenti), bohemistikou na PU v Olomouci, která se tradičně věnuje i literární slovakistice (doc. L. Machala a spol.) plus na spolupráci s Literární soutěží Jána Kollára a slovenskými spisovatelskými spolky, zejména Spolkom slovenských spisovateľov a Klubom nezávislých spisovateľov.
 
Neotřelý dramaturgický napad spočívá v tom, že mladí budou představovat mladé – vždy jeden český student, vítěz soutěže apod. představí mladého autora ze Slovenska, přičemž však dramaturgie nebude svévolná a vznikne ve spolupráci s výše zmíněnými odbornými pracovisky. Jde o soutěže Poviedka 2020, Wolkerova Polianka, Jašíkove Kysuce, Literárny Lučenec, Literárna súťaž Jána Kollára.

Držme projektu palce do druhého pololetí.

Článek převzat a přeložen ze Slovacivosvete.sk.