Načítavam...

DECEMBER 2019


Voľný
Diskusia k 17. novembru 1989 s podporou Hl. m. Praha
Voľný
Tradičný program
Dobrovoľné vstupné
Tradičné podujatie
Dobrovoľné vstupné

Voľný
Predvedenie nacvičeného predstavenia slovenských a českých detičiek
Voľný

Voľný
Diskusia, organizované spolu s Nadáciou Železná opona a podporou HLMP
Voľný
Konferencia venovaná 100. výročiu narodenia Ladislava Mňačka s podporou MK ČR a Fondu na podporu umenia
Voľný
Komponovaný program s podporou MK ČR a HLMP
Voľný

Voľný
Stretnutie členov Fotoklubu
Voľný
Slávnostné vyhlásenie výsledkov Literárnej súťaže Jána Kollára s podporou MŠMT ČR, ÚSŽZ, HLMP
Voľný
Vernisáž výstavy obrazov slovenského maliara žijúceho v Nemecku Milana Valášika
Voľný
Spolu s Obcou Slovákov v ČR.
Voľný
Krst knihy Evy Frantinovej Hladce a obrace a Karla Sýsa Osudy dobrého básníka K. za studené války. Predstavia Zdeněk Štefek a Petr Žantovský
Voľný
K 30 rokom od Novembra
Vstup voľný

Voľný

Vstupné dobrovoľné