Načítavam...

NOVEMBER 2019

Stretnutie Slovákov v ČR s hudobným programom
Voľný
Tradičné podujatie
Dobrovoľné
Tradičný program
Dobrovoľné vstupné

Podľa podmienok

Voľný

Voľný
Konferencia s podporou Hl. M. Praha
Voľný

Voľný
Divadelné predstavenie s podporou Hl. m. Praha
Voľný
Vernisáž výstavy. Projekty k 17. novembru 1989 s podporou Hl. m. Praha
Voľný
Koncert s podporou Hl. m. Praha
Voľný
Beseda historikov a pam)tníkov
Vstup voľný

Vstup voľný

Voľný
100 rokov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave - s profesorom Igorom Tomom a jeho hosťami
Voľný

Vstup voľný

Voľný

Voľný