Vážení predstavitelia slovenských spolkov v Česku,
milí priatelia,
 
            dovoľte nám zopakovať ponuku priestorov Slovenského domu v Prahe z 23. 6. 2015 pre akcie Vašich spolkov či inštitúcií. Nepožadujeme za poskytnutie za štandardných podmienok žiadne nájomné a hoci nám to Štatút Slovenského domu v Prahe a ostatné dokumenty umožňujú, ani režijné a prevádzkové náklady, iba samozrejme preplatenie prípadných externých nákladov.
 
            Podotýkame, že v Slovenskom dome v Prahe už realizujú rad svojich aktivít mnohé spolky a inštitúcie ako Obec Slovákov v ČR, Slovenský literárny klub v ČR, Spoločnosť M. R. Štefánika, FS Šarvanci, ČeskoSlovenská scéna, Evanjelická cirkev a. v. v ČR, Spoločnosť Jána Kollára, FS Kantar, Slováci v Čechách, Združenie Slovákov v Prahe, Rusíni.cz, Česko-Slovenské Renomé, Pro Futuro, ČeskoSlovenský inśtitút, Klub českých a slovenských spisovateľov, Katedra stredoeurópskych štúdií UK v Prahe, Slovak World Network, Svetové združenie Slovákov v zahraničí a samozrejme Slovensko-český klub ako vlastník a prevádzkovateľ domu. Podotýkame, že Spoločnosť M. R. Štefánika, Slovenský literárny klub v ČR, Klub českých a slovenských spisovateľov a ČeskoSlovenská scéna majú v dome i sídlo.
 
            Slovenský dom v Prahe je najdôležitejší slovenský projekt v Českej republikeod jej konštituovania v roku 1993. Sídli na prestížnejadrese na Soukenickej ulici č. 3 v Prahe 1 v priamom susedstve Náměstí Republiky. Rekonštrukcia sa realizovala s recipročnou podporou ČR a SR (Ministerstvo kultúry ČR a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí) na základe politickej dohody prezidentov o potrebnosti podobnej myšlienky.
 
            Súčasne si Vám dovoľujeme ponúknuť aj možnosť tlače Vašich brožúr v digitálnej tlačiarni, ktorú zakúpil Slovensko-český klub aj s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. tak ako už okrem Slovensko-českého Ak máte zámer vydať nejakú publikáciu, zašlite parametre na tlaciaren@czsk.net, prípadne priamo na skalsky@czsk.net.Zašleme Vám kalkuláciu, do ktorej vďaka dotácii nemusíme zarátavať amortizáciu strojov, ktoré boli za ňu nakúpené, a ak bude pre vás zaujímavá, objednáte si tlač a zašlete tlačové dáta, vytlačíme vám to. S ohľadom na to, že dotáciu sme nedostali v plnej výške, vieme vytlačiť v tejto chvíli iba brožované publikácie. Tlačiareň okrem Slovensko-českého klubu využili už tri ďalšie spolky.
             
S úctou

 
                Naďa Vokušová,                                                   Vladimír Skalský,
predsedníčka Slovensko-českého klubu                riaditeľ Slovenského domu v Prahe