Načítavam...

JÚN 2019

S.O.S. OCEAN

Súčasťou predstavenia bude aj otvorená diskusia o konzumnom životnom štýle a prednáška o jeho ekologickom projekte v srdci Afriky nazvanom “Green Blue Life Uganda”.

Všetkých vás srdečne pozývame a nezabudnite zobrat aj svojich najmladších členov rodiny!


Vstupné dobrovoľné
Literárno-hudobný program. Účinkujú Zora Šimůnková, Ami Rocco, IAm Anděl, hudba Vladimír Kirikov.
Vstupné dobrovoľné
Nadace Železné Opony pořádá v úterý 4. června 2019 od 17 hodin
ve Slovenském domě v Praze 1, Soukenické 3 další Debatu na téma

ČS. ZPRAVODAJSKÉ SLUŽBY V BOJI O POLITICKOU MOC V PŘEDÚNOROVÉ ČSR
A JEJICH PODÍL PŘI ZRODU STÁTU ISRAEL (vč. role Reicina a Tomana)

Vystoupí:
prof. FRANTIŠEK HANZLÍK
JAN KALOUS
JAN KAVAN
ZDENĚK ZBOŘIL

Moderuje Milan SYRUČEK
Všichni jste srdečně zváni!
Vstup voľný
Tradiční hudebně-literární večer s hosty:
Michaela Škultéty, Saša Niklíčková, Ota Kars, Olga Fikrlová, Michal Matzenauer.
Vstupné dobrovoľné
! PO PRVÝ RAZ V PRAHE !

Program

MIZERA VODŇANSKÝ

pásmo piesní Jana Vodňanského
z čias jeho „slovenskej emigrácie“ v 80. rokoch
vzniknutých v tvorivej spolupráci so skladateľom
Ivanom Mizerom

Hrajú a spievajú obaja autori

Prekvapenia nie sú vopred oznámené, ale ani vylúčené

Koncert sa koná v Slovenskom dome, Soukenická 3, Praha 1
vo štvrtok 6. júna 2019 o 19. hodine

250 Kč
Česko-slovenská cena za nezávislú žurnalistiku. Hudobný program Pepa Nos.
Vstup voľný
Husľový virtuóz Alexander Shonert, Jiří Klapka, Natália Shonert a slovanské melódie...
Vstupné dobrovoľné
17. ročník česko-slovenského festivalu
Vstup voľný
Vernisáž výstavy - obrazy a šperky
Vstup voľný
Drahí Rusnaci, Vychodniari, Slováci a sympatizanti. Spolok Rusini.cz v spolupráci so Slovenským domom v Prahe si Vás pri príležitosti Dňa Rusínov (12.6) dovoľujú pozvať na Rusínsky večer, ktorý sa uskutoční 19.6.2019 v Slovenskom dome. Do spevu a tanca Vám bude počas celého večera hrať ĽH Šarvanci pod vedením Matúša Kyseľa. Pre túto príležitosť si hudobníci pripravili špeciálny repertoár, ktorý bude tvorený z veľkej časti rusínskymi a východoslovenskými piesňami, avšak nebudú opomenuté ani ostatné folklórne regióny Slovenska. Lístky na túto akciu je potrebné si rezervovať vopred, kedže máme obmedzenú kapacitu priestorov. Rezervácia je možná priamo na stránke Rusnaci v Prahe alebo e-mailom na info@rusini.cz. Tišime ša na šumne striťa s vami.
150 Kč

Vstup voľný