Načítavam...

OKTÓBER 2022


zdarma

zdarma

pozvánkové
Kurátorka: Mgr. Michaela Syrová
Hudobný hosť: Gajdošská muzika Bosoráci
Súčasťou vernisáźe bude maľovanie naživo technikou akvar
zdarma
ernisáž výstavy keramických sôch (v prostredí akvarelov z predchádzajúcej vernisáže)
Hlinený úsmev Márie Banášovej
pri príležitosti životného jubilea autorky
www.mariabanasova.sk
Hudobný program: Pavel Foltán a spol.


Archív programov